Archive for the ‘Aktuell ledinformation’ Category

2014 03 26

Våra leder börjar ta form men det finns mer att åtgärda.

Nedblåsta träd finns fortfarande kvar på några ställen.

Tills vidare gäller info enl. nedan

 

Observera att denna info endast gäller den del av lederna som ligger inom vårat arbetsområde.

En del av dessa leder delar vi med andra skoterklubbar, se skoterledskartan för ytterligare information.

All trafik på dessa leder sker på egen risk!

 

Leden Ringvattnet – Sagda mot Lidsjöberg  =   Sladdad från Ringvattnet till Sagda.  

Leden Ringvattnet – Ströms Vattudal =   Farbar  men delvis barmark.

Leden Ringvattnet – lillkraftledningen – Övre Lillviken= Trampad men i dåligt skick på  våran del av leden. Inte för er med pulka! Arbete pågår. Lillvikens halva är jättefin:)

Leden Ringvattnet – Storvattnet- Storgåstjärn mot Alanäs eller Gubbhögen = Ruskad över Storvattnet men otrampad mot Storgåstjärn

 

Några vattendrag är buskmarkerade, dock sker all körning på egen risk. !

Gäller både på sjöar och på land!

Inga vattendrag är provborrade så vi kan inte garantera några isar.